קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

כדי להיות ראשון אתה צריך תואר שני

תואר שני במכללת סמינר הקיבוצים מסלול עם תזה חינוך סביבתי - # בגישה רב תחומית - מדעי הרוח # מסלול עם תזה ניהול וארגון מערכות חינוך # חינוך לפעילות גופנית ולבריאות # הערכה בחינוך # טכנולוגיה בחינוך # לביה"ס היסודי חינוך מתמטי # M.Teach מוסמך בהוראה # טיפול באמצעות אמנויות # במגוון התמחויות אמנויות בחינוך אוריינות חזותית – # מסלול עם תזה

סמינר הקיבוצים. להצליח ולהישאר בן-אדם * 8085

המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות

Made with