קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

השפעת המחנכים על מניעת נשירה מבתי הספר שיפור איכות החינוך שאנו מופקדים עליו הוא חיוני להצלחת המאבק במגפת הנשירה

קשר 22 מאמר

הלמידה האנושית נוטה להתרחש כחלק מהחינוך, מהתפתחותאישית, מהשכלה ומהכשרה, העתידים להוביל אל מטרה או יעד - ואלה, יחד ו /או לחוד, הם המוטיבציה להגשמת יעד זה או אחר. אם נסתכל על מערכת החינוך כיום, ובייחוד על מערכת החינוך במגזר הערבי, נוכל לראות את האמת המרה, שהחינוך הפך להיות תהליך של אגירת מידע פסיבית בידי התלמידים. רוב החומר שהתלמיד "קולט" במהלך חייו במערכת החינוך הוא רק למטרת תיוג מספרי בלבד, דרך ציוני מבחנים, שבהם עליו לשנן את מה שהוא למד. אחרי הבחינה התלמיד שוכח את רוב החומר שהוא למד. יתר על כן, מרבית התכנים שהתלמידים מקבלים בבית הספר אינם יעילים בחיים האמיתיים, ואינם תורמים להצלחתם. לכן התלמידים מרגישים שיש נתק בין עולם ביה"ס לעולם האמיתי, וזה יוצר בהם הרגשה של זלזול בבית הספר ומפיג את הדחף הפנימי שלהם להצליח או אפילו להשלים את הלימודים שלהם. הם מעדיפים לצאת לחיים מהר ככל האפשר כדי להשתפשף ולרכוש ניסיון במטרה להבטיח חיים מכובדים. המורים הם הסוכנים הבלעדיים של תהליך הלמידה, ההצלחה והכישלון הם שלהם ולא של התלמידים. יתר על כן, התפקיד של המורה מקבל ממדים מעבר להעברת חומר, הוא שומר הסף שיכול לגרום לתלמידים לאהוב את בית הספר או לעזוב אותו. לכן צריך לשפר את איכות

אמר על החינוך: אלברט איינשטיין "החינוך הוא מה שנשאר כאשר שוכחים את כל הדברים שלמדנו בבית הספר. מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות, במחשבה ובמעשה ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית." , לחנוך את נפשו של ג'ויס קורטק פטרול ועל פי הילד זה לשחרר אותו מהמושכות ולתת לו לרוץ חופשי כדי שיחקור ויגלה במה הוא טוב ומה מעניין אותו ומה הוא רוצה. במילים אחרות - כדי שימצא מי הוא, בפיקוחו ותחת עיניו הפקוחות של המורה, , שהעולם הוא ניומי גאון וזאת ברוח הדברים של הכיתה שלנו והחיים הם תוכנית הלימודים. לפיכך, הנאורות היא עזיבתו של האדם את חוסר הבגרות שהוא גרם לעצמו. חוסר בגרות הוא חוסר היכולת להשתמש בהבנה ללא הדרכה של מישהו אחר. חוסר בגרות שכזה, שאנו גורמים לעצמנו אם לא בגלל חוסר חוכמה, נובע מחוסר נחישות ואומץ להשתמש בשכל ללא הדרכה של מישהו אחר. המוטו של הנאורות הוא אפוא: אמץ את האומץ להשתמש בשכלך. ארגון החינוך במובנו הרחב הוא סוג של למידה שבה ידע, מיומנויות והרגלים של קבוצת אנשים מועברים מדור אחד למשנהו באמצעות הוראה, הדרכה, מחקר - או פשוט בדרך אוטודידקטית . למידה היא רכישה חדשה, או Autodidacticism שינוי וחיזוק הקיים, של ידע, התנהגויות, מיומנויות, ערכים והעדפות והיא עשויה להיות כרוכה בסינתזת סוגים שונים של מידע.

טארק מוראד*

Made with