קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

מגמה טכנולוגית חדשה במשרד החינוך איתור ועיבוד מידע דיגיטלי - תכנית לימודים לקראת בגרות

קשר כתבה 24

מידע ומידענות, התמודדות עם שפה זרה. במסגרת המגמה התלמידים נחשפים לחידושים טכנולוגיים בתחום שיטות לגילוי ואיתור דיגיטלי וכן לשפות תכנות שונות.  במסגרת התכנית יתנסו התלמידים בתהליך מורכב של איתור המידע, מיצויו ועיבודו עד לאבטחתו ברשת. תהליך זה דורש שורה של מיומנויות וכלים, שיאפשרו לתלמידים להבין את הלוגיקות השונות שעומדות בבסיסם של מאגרי המידע, גישה מיטבית למאגרי מידע, יחד עם יכולת מספקת להתמודדות עמם. התלמידים במגמה יתנסו גם ביכולות כריית מידע ". מרכיב Big Data" על סמך כלים מתקדמים לניתוח חשוב במגמת הלימוד הוא תהליך ההבחנה בין עיקר לטפל, שתאפשר להוציא מסרים מרכזיים ועיקרי דברים. המגמה מיועדת לתלמידים במגמות רב לשוניות בעלי חשיבה מופשטת ובעלי יכולות ניתוח גבוהות בתחומי שפה ומידענות, המגלים נכונות לעמוד באתגרים. בוגרי המגמה יוכלו להשתלבכמנהלי מדיהחברתית במגוון מקומות תעסוקה: חברות שיווק שונות, ארגונים, מוסדות חינוך, מוסדות לימוד, משרדי יחצנות, משרדי פרסום, כיועצים למנהלים ומלווים בתחומים אלו, באבטחת איכות של מקומות שונים, במכונים לגיוס עובדים ואינטראקציה עם עולם העבודה והתעסוקה ועוד. לחלופין הבוגרים יכולים להמשיך לימודיהם לקראת תואר ראשון ושני במקצועות מדיה חברתית, אינטרנט ומערכות מידע ומידענות או טכנולוגיות מידע ותקשורת. הבחירה במגמה של איתור ועיבוד מידע

וארגון ICILS , סקירה של מסמכי מדיניות עדכניים The IEA International Study of( הבינלאומי IEA ), מראה Computer and Information Literacy בבירור כי בראשית המאה ה 12 מטרות החינוך, בכלל, ומטרות הוראת מידענות, בפרט, עוברות מדגש על ידע דיסציפלינרי של עובדות לדגש על הבנה מעמיקה של רעיונות ומושגים מדעיים, מידע ברשת, אבטחת מידע ועל חשיבה מסדר גבוה המשולבת בלימודי המדע. האתגר הגדול העומד לפתחם של אנשי החינוך מכל הדרגים הוא לדעת כיצד לתרגם את הרעיונות הללו ממסמכי המדיניות לפעולות הלמידה וההוראה השוטפות המתרחשות בכיתות. במסגרת פעולה משותפת בין המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך, בראשות ד"ר עופר רימון, יחד עםמומחי תוכן מאגף המודיעין והתעשייה ומטה הסייבר הצה"לי, איגוד האינטרנט הישראלי, פורום החברות לניהול ידע והאקדמיה, פותחה בימים אלו תכנית לימודים חדשה אשר מקנה לתלמיד ידע וכלים חדשניים לטובת הבנה ויישום של תהליכי אחזור מתקדמים רב-לשוניים, תוך דגש על פיתוח תודעה ותפיסה מידענית יצירתית. מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים אוריינות בתחומי המידע והידע בשילוב עם נושאים מתוך מדעי המחשב וכן עקרונות המבנה של מערכות ממוחשבות. התכנית מדגישה עקרונות שעומדים במבחן הזמן לעומת מושגים תלויי טכנולוגיה שצפויים להתיישן במהירות. המגמה איתור ועיבוד מידע דיגיטלי היא מגמה טכנולוגית. מקצוע המבוא הוא שפה נוספת ברמה מוגברת, מקצוע מוביל ניתוח ואיתור מידע, ומקצוע ההתמחות במגמה הוא מידע וידע באינטרנט.

ד"ר עופר רימון ראש המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך

דיגיטלי מאפשרת להבין טוב יותר את עולם המידע הסובב אותנו. הבחירה במסלולים אלה מציעה לימודים מעניינים ומאתגרים ומעבר לכך סוללת את הדרך להשתלב בתעשייה ובמחקר בישראל. אנו קוראים לכם להצטרף ללימודי המידע והטכנולוגיה כי הם השפה של הדור הבא.

המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בניתוח ואיתור מידע ברשת. התכנית מורכבת מחמישה פרקים: טכנולוגיות מידע ותקשורת, שימור שיתוף ופיתוח ידע, אינטרנט ומדיה חברתית,

Made with