קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

( M.Ed. ) תואר שני בחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה ובסיכון תכנית ייחודית ומרתקת, שפותחת את החינוך הגופני להיכרות ולהתנסות עם קהילות בהדרה כמו: נוער בסיכון, אנשים עם צרכים ייחודיים ומוגבלויות שונות. מטרת התכנית להעמיק את הידע האקדמי של מורים לחינוך גופני ולספורט, לפתח כישורי יוזמה ומנהיגות, ולהרחיב את הכלים המקצועיים שברשותם במטרה להשיב אוכלוסיות אלו אל תוך החברה.

תנאי קבלה: • תואר ראשון • תעודת הוראה בחינוך גופני • וותק בהוראה של שלוש שנים ומעלה • ציון ממוצע של 08 ומעלה בתואר הראשון

משך הלימודים: שנתיים )ארבעה סמסטרים( יום לימודים אחד בשבוע )יום ד'(

I 08-6402899 kaye.ac.il המכללה האקדמית לחינוך ע“ש קיי, באר-שבע רחוב עזריאל ניצני 6, ת“ד 1034, באר-שבע 1024148

Made with