קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

לעשות את זה פשוט

2

1

ת ש ע " ו

)M.Ed.( תואר שני במכללת אורות ישראל עושים תואר שני במכללת אורות ישראל, המכללה המובילה בציונות הדתית, בלי לעצור את מהלך החיים שלך ובלי להתפשר על הערכים שלך

קמפוס רחובות | מקרא וספרות חכמים ימי ד’ לגברים | ימי א’ לנשים

חדש ברחובות

ניהול וארגון מערכות חינוך קמפוס רחובות לנשים ולגברים בכיתות נפרדות | ’ ימי ב

קמפוס אלקנה | ייעוץ חינוכי לנשים ולגברים בכיתות נפרדות | ’ ימי א

1-800-500-210 ponim@orot.ac.il med.orot.ac.il

למשתתפים בתכנית אופק חדש, הלימודים מוכרים כחלק ממילוי חובות הפיתוח המקצועי • אווירה תורנית • לימודים יום בשבוע • כיתות נפרדות

www.orot.ac.il

מייסודן שלמכללתמורשתיעקב רחובותומכללתאורותישראלאלקנה מכללת אורות ישראל המכללה האקדמית לחינוך

תכנית הלימוד היוקרתית והמבוקשת ניתוח התנהגות מגיעה למכללה האקדמית בית ברל

תכנית ייחודית לניתוח וטיפול בקשיי התנהגות ולמידה של ) ADD, ADHD ילדים ומתבגרים, על רקע הפרעות קשב וריכוז ( בסביבות החינוכיות לימודי הסמכה בין לאומית בניתוח התנהגות עם התמחות במערכות חינוך וקהילה תכנית דו-שנתית הנלמדת ביום לימודים אחד בשבוע התכנית כוללת לימודים תיאורטיים והתנסות מעשית בשדה (פרקטיקום) התכנית מיועדת לאקדמאים המעוניינים במקצוע חדש ומבוקש: מנתח התנהגות מוסמך התכנית מכשירה את הלומדים לעמידה במבחני הסמכה BACB בין לאומיים של ה- בואו לפגוש את פרופ' עמוס רולידר במפגש מתעניינים ביום חמישי, 51.7.2 בשעה 00:71 במכללה האקדמית בית ברל.

ראש התכנית, , Ph.D, BCBA-D פרופ' עמוס רולידר הינו מומחה בעל שם עולמי לניתוח וטיפול התנהגותי ויו"ר ארגון מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל.

Beit Berl Collegeّ

pdi@beitberl.ac.il | 09-7476372 | * לפרטים: 1219

מרכז "קשת" לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה

Made with