קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

קידום עצמי

התעלות עצמית

פתיחות לשינוי

שימור

קשר 33 מאמר

הנאמנות תקף בכל חברה אנושית (וגם בקרב בעלי החיים), אך בקרב עבריינים ערך זה מרכזי בכל מצב ודוחה מעליו כל ערך אנושי אחר, ומכאן השונות בין חבורה עבריינית לבין חברות אחרות. מאפיין נוסף של ערכים הוא עצם היותם חיוביים תמיד, גם אם התוצאה ההתנהגותית של מימושם היא שלילית. שאיפתו האנושית של הפרט היא להיטיב את מצבו תמיד, ולפיכך הוא ישאף לכיוון החיובי מבחינתו, גם אם הדבר ייתפס כשלילי עבור אחרים. העבריין יפעל למען עצמו ולמען הקבוצה (במידה שהוא חלק מקבוצה עבריינית) בדרכים הטובות ביותר מבחינתו, שמן הסתם עלולות לפגוע באחרים. היוונים הקדמונים כבר עסקו בערכים: אפלטון, בספרו "רפובליקה", ציין הבדל בין ערכים פנימיים (מוסר, אמונה) לבין ערכים חיצוניים (התנהלות במצבים משתנים). עם זאת היו אלה בעיקר דיונים עקרוניים, נטולי השלכות מעשיות. מאז התפתחותם של בתי הספר הציבוריים בתחילת המאה ה-91 החל העיסוק בערכים ללבוש דפוס קונקרטי יותר. למורים לפני כמאה וחמישים שנה היה ברור לאילו ערכים יש לכוון את

1. ערכים הם אמונות הכרתיות ורגשיות; 2. הם מכוונים למטרות נשאפות; 3. ובאים לידי ביטוי מעבר לפעולות ומצבים מסוימים; 4. הם משמשים מורי דרך להערכת התנהגויות; 5. ומאפשרים העדפות שונות במערכת הערכים. רוב האנשים אינם שוקלים בכובד ראש אילו ערכים יש להעדיף במקרה של דילמות יום יומיות, אלא פועלים בדרך הנראית להם, ורק ניתוח בדיעבד יכול להבהיר, במידה שהדבר נדרש, מהו הערך שהועדף בפעולה על פני ערך אחר. בניגוד לדעה שמושמעת לעתים, אין "ואקום ערכי". אי אפשר לומר על אדם מסוים ש"אין לו ערכים", אלא לכל היותר ש"ערכיו אינם מתאימים לחברה שלנו". שכן, גם לעבריין יש ערכים, אלא שהם שונים מאלה שלפיהם פועלת חברה נורמטיבית, בעיקר בעצימותם. למשל, ערך הנאמנותלקבוצה (ולמנהיג) חזק בקרב אנשי חברות עברייניות במיוחד. האם אפשר לומר כי נאמנות כערך היא דבר פסול (נאמנות למשפחה, למדינה וכד')? אם יחידה צבאית מבצעת משימה בקרב וחבריה נאמנים עד מוות לחבריהם, האם ניתן לומר שערכיהם דומים לאלו של חברות עברייניות? מובן שלא. ערך

מאז התפתחותם של בתיה"ס הציבוריים החל העיסוק בערכים ללבוש דפוס קונקרטי יותר;

למורים לפני כ- 051 שנה

היה ברור לאילו ערכים יש לכוון את הנוער

Made with