קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

תַשְבֵץ

התמונה “הצנחנים בוכים״ צולמה לידו .1 מאוזן: פיתוי .11 עשב ארסי .10 בכ״ח באייר תשכ״ז. מפקד חיל האוויר במלחמת “ששת .12 להגיב .18 בהמת בית .17 טרי ורענן .16 נלווה .14 הימים״ .20 “ ..... איתן״ – חווינו אותו בקיץ האחרון. .19 חלל כך קרא אהוד מנור ז״ל לבנו בכורו, שייבדל לחיים .23 תרגום יונתן [ר״ת] .22 מדיציני .21 ארוכים דוברת צה״ל שהפכה .24 “..... וזכור בדיבור אחד״. מדינה .28 נע .26 לשרת התרבות והספורט תכנית הילדים הקלסית של .31 בצפון אמריקה עני, דל .34 הטלוויזיה החינוכית הייתה “פרפר ....״ .40 כישוף, קסם .39 גמל צעיר .37 אחד, פרט .35 .45 קיבוץ במערב הנגב .42 מחבת גדולה ועמוקה בכ"ח באייר .1 מאונך: סופרת, משוררת ומלחינה תשכ"ז הכריז בקול נרגש מוטה גור, מח"ט הצנחנים סימן .3 פרחים קוצניים השייכים לי .2 : “... ... בידינו! .6 חל מול הר סיני .5 מאבני החושן .4 מוסיקלי .9 ארגון צעירים ציוני יהודי .8 קרנון .7 “שלח את ..." מייצגים .13 רמטכ"ל צה"ל במלחמת ששת הימים קנטון .19 תכשיר לחפיפת שיער .15 את העובדים ספר .25 הוכתר בכינוי “הנשר הגדול" .21 בשוויץ סוכן של אמנים .29 צבע אדום חזק .27 כריתות .32 משחתת צה"לית שטובעה באוקטובר 7691 .30 .38 שן חותכת .36 ריקוד עממי ערבי .33 חריפות טיפה .44 ענף של אילן .43 אות הניצחון .41 זוהר

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

16

15

14

13

12

19

18

17

21

20

25

24

23

22

29

28

27

26

34

33

32

31

30

38

37

38

36

35

44

43

42

41

40

39

45

43

רק בין הפותרים את שני התשבצים יוגרל ספר naaman141044@gmail.com כתובת המייל לשליחת הפתרונות: את הפתרונות יש לשלוח עד 62 בחודש.

NIVON.CO.IL , חבר הנהלת העמותה הפדגוגית ועורך אתר הניבים העבריים "ניבונכון" נעמן אופיר שם המחבר:

תַשְבֵץ פירמידה הפוכה

שמוצאו .4 | עצום .3 | חלק בגופנו .2 | שדה מרעה .1 .7 | ראשית פרי האדמה .6 | " "הם... ושרים .5 | מבוכרה . 10 | אימפריה קדומה .9 | אנאלפביתים .8 | מלאכים תואר לפני שם איש .11 | ֹֹמשחק קלפים עלינו להוסיף אות אחת בכל מדרגה מ-2 עד 6 ֹֹעלינו להחסיר אות אחת בכל מדרגה מ-7 עד 11

1

2

3

4

5

6

7

8

בין הפותרים את התשבץ נכונה יוגרל ספר כתובת המייל לשליחת הפתרונות: naaman 141044 @gmail.com

9

10

11

תשובות לתשבץ מדרגה יופיעו בגיליון הבא של "קשר עין"

40

Made with