קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

ֶֹּּתְמונַת הַחדש

השתקפות בבית הספר לאחר הגשם. צילום: נעמי אפשטיין, מורה בתיכון מקיף יהוד

קשר למורים שלנו 42

ֹֹֹסודוקו

פתרון סודוקו מגיליון 942

רמה: קשה מאוד

6

8 4 6 1 3 7

8 7 3 6 2 4 1 5 9 9 5 4 1 7 3 2 6 8 1 6 2 8 5 9 4 7 3 4 2 5 3 9 7 8 1 6 6 8 9 5 4 1 7 3 2 3 1 7 2 8 6 9 4 5 7 3 6 9 1 2 5 8 4 5 9 1 4 3 8 6 2 7 2 4 8 7 6 5 3 9 1

7

4

2

7 3

1

7

5 2

5 7

3 8 2

9

תשובות לסודוקו יופיעו בגיליון הבא של "קשר עין"

Made with