קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מורים מבית טוב

יום פתוח חווייתי יתקיים ביום חמישי 51.7.32, ז' באב תשע"ה, בין השעות: 00:61 – 00:91

תו ר שני לצמוח אישית, להתפתח מקצועית ו

( בחינוך M.Ed תואר שני ). הוראה ולמידה מידענות-ספרנות במערכות חינוך שילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות הטבות: הסדר מימון שכר לימוד.

שנתיים אקדמיות שילוב בין לימודים לעבודה

(* לטיפול באמצעות אמנויות: M.A.A.T. תואר שני ) אמנות חזותית

חדש!

שלוששנים אקדמיות כולל סטאז‘ שילוב בין לימודים לעבודה

ביבליותרפיה תנועה ומחול מוסיקה הטבות:

החזר בגובה %05 מעלות קורסי ההשלמה לסטודנטים שיעמדו בתנאי הקבלה במכללה. ההטבה מוגבלת עד ארבעה קורסים, ובכפוף M.A.A.T. וילמדו לתואר לתקנון. הסדר מימון שכר לימוד.

*התכניות קיבלו אישור פתיחה ופרסום ע"י המל"ג. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

www.dyellin.ac.il מעגל בית המדרש 7, בית הכרם, ירושלים. m_harshama@dyellin.ac.il 1-800-263-263

Made with