קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

בבנק מסד מבינים מורים זה הזמן להצטרף לבנק מסד וליהנות מבחירה של אחת המתאימה לכם ולצורכיכם! * מארבע חבילות הטבה קלאסיות למורה Class הטבות

2

1

דורון למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה אוברדראפט חינם בגובה המשכורת ל-3 שנים הלוואת רווחה לכל מטרה בריבית שנתית קבועה ₪9,000 עד של %4.2 להחזר במשך שנתיים

שי למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה ₪30,000 - עד 4U הלוואת ללא ריבית והצמדה לתקופה של עד שנתיים

4

3

***

תמורה למורה – עמלת פקיד / פטור מעמלות עו"ש ערוץ ישיר / השלמה למינימום במט"י

מתן למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה פיקדון "ריבית במיידית" ₪50,000 סוגרים פיקדון של עד ל-3 שנים ומקבלים %5.1 ריבית מראש לעו"ש**

עד 5 פנקסי שקים חינם בשנה, למשך שלוש שנים

%05 הנחה בדמי ניהול פיקדון ני"ע (דנ"פ) לשלוש שנים (%4.0)

ומעלה. ** בניכוי מס כחוק. ₪4,000 * למעבירי משכורת בגובה של .₪2,500 *** מותנה בשימוש חודשי בכרטיס אשראי בנקאי במינימום

בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ, השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק.

הבנקשל המורים

Made with