קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

דבר העורך

תוכן עניינים

22

24 32

ידיעה למורים בנושא הטיולים: נחוץ לדעת כי בכל טיול או מסע בית ספרי היוצא אל הפועל יש לדאוג שבליווי התלמידים ישתתפו מנהל הטיול, מורה של"ח, רכז ביטחון ורכז טיולים. כמו כן הוחלט לרכז את נושא כללי הטיולים בחוברת מצומצמת יותר, נוחה ונעימה להבנת החוקים והכללים. כעת יש היתר ליציאה לטיולים, אבל בל נטעה: המנהלים מחויבים להבטיח את עצמם בכל הסכם המתגבש לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, בכל מה שנוגע לנושא. ארגון המורים לא יתיר בעתיד יציאה כלשהי בעת שביתה.

שלמה מויאל

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי טל' 9476017-30 shlomom@igm.org.il

לחברינו המורים המלמדים בחינוך הטכנולוגי, ובייחוד במכללות בכיתות י"ג – י"ד: בשעה טובה, חלק מהרשתות ומהבעלויות החלו לשלם את הגמול לבחינה החיצונית במעבדה בכיתות הללו. במקרה שמעסיק לא ישלם את הגמול, המורה לא יהיה חייב להתייצב בפני הבוחן ביום הבחינה החיצונית. אני מקווה שמסתמנת הסכמה להחזיר את המצב לקדמותו לקראת שנת הלימודים תשע"ו. במהלך חודש מאי יתקיימו כנסי השתלמות ליוצאים לשבתון, ובחודשים יוני – יולי יתקיימו כנסים לפורשים לפנסיה ואירועי סוף השנה. אנא התעדכנו באתר ובירחון. לקראת הוצאתו של גיליון מורחב בעתיד אני מזמין אתכם לשלוח אלינו מאמרים (בהיקף של 009 מילים לכל היותר) שבהם תביעו את דעתכם בנושא הזה: האם ניתן לארגן אחרת את ימי החופשה במערכת החינוך? לכל חבריי המורים, אין ספק שחלפה לה שנה לא פשוטה, עם עומס רב בעבודתכם ובוודאי בתנאים פיזיים לא פשוטים, והחופשה נחוצה לכם ודאי מאוד. אני מנצל שורות אלה כדי לאחל לכולכם חופשת קיץ נעימה ושתחזרו בכוחות מחודשים ורעננים ב-51.9.1.

רן ארז | משולחן ההנהלה

7

נורית ולנסי | המחלקה הפרופסיונלית

10

זהבה שפר | המחלקה לכספים, קרן ידע ואיכות

נורית הס | המחלקה לפנסיה

11

אבי פסקל | המחלקה למינהל

12

יעקב אופק | המחלקה להשתלמויות

15

משה אוחיון | המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

16

בית דין חברים | פסק דין

18

טארק מוראד | מניעת נשירה מבתיה"ס

22

ד"ר עופר רימון | מגמה טכנולוגית חדשה

24

ראיינה: שרון כץ | זרקור: תיכון בן צבי קריית אונו

26

נדב ברמן שיפמן | מכתב פתוח לשר החינוך

28

ד"ר אלחנן בר-לב | 21- הערכים שמתאימים למאה ה

32

שרון גול וגיל סגל | שאני אעשה ספורט

39

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

מדור פנאי ותרבות | למורים שלנו

40

9

Made with